Kaza nedeniyle tedavi başlanmasından sürekli sakatlık raporu alana kadar tedavi süresince ortaya çıkan bakıcı ihtiyaç süresi olarak tanımlanan bu süre travma sonrası bir başkasının bakımına muhtaç olduğu dönemdir. Bu dönem; kişinin giyinme, beslenme, kişisel hijyen, tuvalet bakımı vb. günlük yaşam aktivitelerini sağlayamadığı ve temel bakımını yardımsız yerine getiremediği, başkasının bakımına muhtaç olduğu süreyi tanımlamaktadır. Bu süre kişide meydana gelen tıbbi rahatsızlığın şiddeti ile doğru orantılıdır.

Geçici bakıcı gideri tazminat hesabı kişinin gelirinden bağımsız olup Yargıtay kararları gereği brüt asgari ücret üzerinden yapılmaktadır.