Sigorta şirketleri, tedavi teminatı kapsamında geçici maluliyetten sorumludur. Kaza geçiren kişinin bir süre tedavi görmesi, iyileşinceye kadar çalışamaması ve bu yüzden iş ve kazanç kaybına uğramış olması geçici iş göremezliktir. Yalnızca meslek sahipleri ve çalışıp kazanç elde etmekte olanlar değil, tedavi ve iyileşme süresince günlük işlerini yapamayanlar, örneğin ev hanımı kişinin kaza sonucu yaralanması sebebiyle kendi ev hizmetlerini ve günlük işlerini yapamaması durumunda geçici iş göremezlik tazminatı istenebilir. Geçici iş göremezlik süresi, yalnızca tıbbi tedavi süresi ile sınırlı değildir. Ayrıca iyileşme süresi söz konusudur ve bu süre tedavi süresinden daha uzun olabilir.
Geçici iş göremezlik tazminat hesabı; kaza tarihinde belgelenebilir bir gelir varsa belgelenen gelir üzerinden yoksa yasa gereği net asgari ücret üzerinden yapılmaktadır.

Geçici iş tazminatından;

  • Kişi işçi ise SGK tarafından yapılan iş göremezlik ödemesi
  • İşveren tarafından yapılan maaş ödemeleri düşülmektedir.

Devlet memurları için o dönem için maaş almaya devam ettikleri ve kazanç kaybına uğramadıklarından bahisle geçici iş göremezlik tazminat hesabı yapılamamaktadır.