TAZMİNAT HESAPLAMALARINDA AKTÜARYEL YÖNTEM

“Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Hesaplaması” ve “Sürekli Sakatlık Tazminatı Hesaplaması” başlıklarında yer alan AKTÜERYAL HESAPLAMA TEKNİK VE YÖNTEMLERİNE GÖRE hesaplama yapılmasına ilişkin “6704 sayılı Kanun” 26.04.2016 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Zorunlu mali sorumluluk kapsamındaki maddi tazminatın Aktüeryal YÖNTEME göre hesaplanacağı ve hesaplamalarda TEKNİK FAİZ VE TRH 2010 YAŞAM tablosunun kullanılmaktadır.

I) AKTÜERYAL YÖNTEMDE TAZMİNATIN UNSURLARIAktüeryal Teknik ve Yöntemle hesaplamada , hesaplamalara esas alınan tazminatın unsurları


a- Teknik Faiz
b- TRH-2010 yaşam tablosu
c- Vergilendirilmiş kazanç-yasal aylık asgari brüt ücrettir.

2-YAŞAM TABLOSU ( TRH 2010)

Trafik kazası tazminat hesaplamalarına esas alınacak TRH 2010’a göre , muhtemel ömür sonunu erkeklerde ortalama 75 yaş ve kadınlarda ortalama 79 yaş olarak belirleyen tablodudur.

3-HESAPLAMAYA ESAS ALINACAK ÜCRET:


Aktüeryal Yöntem de tazminat hesabına esas alınan ücretin hesap raporunun düzenlendiği tarihteki sadece belgelendirilmiş resmi evraklara göre belirlenen ücret (SGK kayıtlarında ve işyeri ücret bordrolarında gösterilen ücretler)olacağı kabul edilmiştir.
Aktüer hesaplama için en önemli veriler kişinin yaşı, maaşı, kazadaki hata oranı ve yaralanma sonrasında alacağı maluliyet oranıdır.


AKTÜERYAL YÖNTEM VE YARGITAY’CA BENİMSENEN YÖNTEME GÖRE TAZMİNAT HESABI KARŞILAŞTIRMASI


A) 10.06.2017 tarihinde meydana gelen trafik kazasında vefat eden davacılar murisinin geride kalan hak sahibesi eşinin destekten yoksun kalma nedeniyle uğradıkları maddi zarar hesaplanacaktır. Davalı sürücü %100 kusurludur.

MADDİ ZARAR HESABI:


1- Aktüeryal Yönteme göre; 
Eşin 39 yıllık maddi zararları toplamı =223.558,00 TL
2- Yargıtay ca benimsenen metoda göre 33 YILLIK Zararı:
Eşin 33 yıllık maddi zararları toplamı = 274.645,00 TL

Aktüeryal yöntemde, yasal asgari ücret üzerinden (yeni düzenlemeye göre artık çoğunlukla yasal asgari ücret üzerinden hesaplama yapılacaktır) yapılan hesaplamada toplam zarar miktarı Yargıtay’ca benimsenen yönteme göre hesaplanan zarardan %25 civarında azdır.