Bir trafik kazasında otomobilin uğradığı zarar malvarlığı; yaralanma söz konusu ise şahıs varlığı zararına sebep olacaktır. Tedavi giderleri de maddi zararlar grubuna dahil bir zarar türüdür.

Haksız fiile maruz kalarak, sağlığı bozulan, tedaviye muhtaç kalan kişilerin eski sağlıklarına tekrar kavuşabilmeleri maksadı ile tedavi olmaları gerekecektir. Bu sebeple yapılan tüm harcamalar, aşağıda da örneklendirildiği gibi tedavi giderleri kalemine dahil olacaktır. Haksız fiil sonucunda açılacak tazminat davalarında tedavi gideri olarak aşağıda belirtilen masraflar da istenebilmektedir;

  • Hastaneye ulaşım için harcanan yol masrafları,
  • Yurt dışında yapılmasında yarar görülen tedavi giderleri,
  • Yaşam boyu kullanılacak ilaç giderleri,
  • Haksız fiil sonucu basit bir yaralanma oluşmuş olsa da bu yaralanmanın başka bir hastalığı artırması sebebiyle oluşan giderler,
  • İleride yapılması zorunlu tedavi giderleri,
  • Estetik ameliyat giderleri…

Tedavi giderlerinin kapsamına, zarar görenin beden bütünlüğünü eski haline getirmeye, yani iyileşmeyi sağlamaya veya hastalık ya da sakatlığın artmasını önlemeye yönelik harcamak durumunda olduğu ve ilerde harcaması olası bütün masraflar girer.

Tedavi ve iyileşme için yapılan masrafların dışında, kişinin iyileşmesi için ilerde yapılması zorunlu tedaviler ve henüz yapılmayan ameliyat masrafları, yaşam boyu kullanılacak ilâçlar, protez ve benzeri aygıtlar için yapılacak masraflar “gerçekleşmiş zarar” olarak nitelenmekte, uzman bilirkişi aracılığıyla bütün bunların hesaplatılıp hüküm altına alınması öngörülmekte; harcama yapılmadan da tedavi gideri istenebileceği kabul edilmektedir.