Meydana gelebilecek trafik kazası sonrası bölgede bulunan kolluk kuvvetleri(jandarma veya polis) tarafından olay yerinde trafik kaza tespit tutanağı hazırlanır. Tutanak hazırlanırken olay yeri incelemesi, fren izleri, kamera kayıtları ve ifadeler dikkate alınır. Tutanaklar hazırlanırken oluşabilecek yanlışlara karşın bireylerin itiraz hakkı bulunmaktadır.

  1. Birinci İtiraz: Tutanağın hatalı tutulduğu düşünülüyorsa bilirkişi istenir. Bilirkişi olay yeri kamera kayıtları, fotoğraflar ve görgü tanıkları ifadeleri doğrultusunda bilirkişi raporunu hazırlar.
  2. İkinci İtiraz: Bilirkişinin hatalı rapor tuttuğu düşünülüyorsa ikinci bir bilirkişi istenir. İkinci bilirkişi de olay yeri kamera kayıtları, fotoğraflar ve görgü tanıkları ifadeleri doğrultusunda bilirkişi raporunu hazırlar.
  3. Üçüncü İtiraz: İkinci bilirkişini de hatalı rapor tuttuğu düşünülüyorsa tekrar bilirkişi istenir. Trafik İhtisas Kurumu tarafından atanacak bilirkişi tarafından tekrar rapor yazılır. Bu rapora itiraz edilemez.