ASLİ KUSUR
Trafik kanununda belirtilmiş olan bazı ana hata kapsamındaki hareketler bulunmaktadır. Bu hareketlere asli kusur denir. Trafikte asli kusur olarak kabul gören haller 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu madde 84, maddesinde belirtilmiştir.
TALİ KUSUR
Tali kusur; gerçekleşen bir trafik kazasında, ikinci dereceden etken olan sürücünün kusur durumunu belirtir. Kazalardaki illiyet bağına göre, görevli trafik ekibi tarafından bu kusur dağılımı yapılmaktadır.

Bunu bir örnekle açıklayalım; Bölünmüş yolda ilerleyen bir araç, kavşağa yaklaşmasına rağmen hızını azaltmıyor. Kavşağa geldiği esnada; tali yoldan ana yola çıkan bir araca çarpıyor. Geçiş hakkı ana yoldan gelen araçta olduğundan, tali yoldan çıkan araç bu kazada asli kusurludur. Ana yoldan gelen araç da hızını azaltmadığından tali kusurludur. Yani ana yoldan gelen araç, kazaya ikinci derece etki etmiştir. Çünkü o araç yavaş gelseydi de bu kaza olabilirdi.

KUSUR DAĞILIMI
%100 ASLİ KUSURLU,
%75 ASLİ ve %25 TALİ KUSURLU,
%50 HER İKİ TARAF KUSURLU olarak genel olarak dağılmaktadır.

TRAFİK CEZA MADDELERİ

30/1-a Servis freni, lâstikleri ve dış ışık donanımları noksan, bozuk veya teknik şartlara aykırı araçları kullanmak.

30/1-b Servis freni ve ışık donanımları dışında diğer eksikleri bulunan araçlarla, görüşü engelleyecek veya araç içindekileri tehlikeye sokacak süs, aksesuar, eşya ve çıkıntıları olan ve çevredekileri rahatsız edecek şekilde duman ve gürültü çıkaran araçları kullanmak.

46/2-b Şerit değiştirmeden önce gireceği şeritte seyreden araçların geçişini beklememek.

46/2-c Trafiği aksatacak veya tehlikeye sokacak şekilde şerit değiştirmek.

46/2-d Gidişe ayrılan en soldaki şeridi sürekli işgal etmek.

46/2-e Motosiklet, otomobil, kamyonet ve otobüs dışındaki araçların dönme ve geçme dışında en sağ şeridi izlememeleri.

47/1-b Işıklı trafik işaretlerinden kırmızı renkli olanına ve sesli işaretlere uymamak.

47/1.c Trafik işaret, levha, cihaz ve yer işaretlemeleri ile belirtilen veya gösterilen hususlara uymamak.

47/1-d Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak,
52/1-a Aracın hızını, kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken azaltmamak,
52/1-b Aracının hızını, aracın yük ve teknik özelliğine, görüş, yol, hava ve trafik durumunun gerektirdiği şartlara uydurmamak,

52/1-d Kol ve gurup halinde araç kullanırken diğer araçların güvenle girebilecekleri bir açıklık bırakmamak.

53/1-a Sağa dönüş kurallarına riayet etmemek.

53/1-b Sola dönüş kurallarına riayet etmemek.

53/1-c Dönel kavşaklarda dönüş kurallarına riayet etmemek.

53/1-d Dönel kavşaklarda geriye dönüş kurallarına riayet etmemek.

54/1-a Geçme kurallarına riayet etmemek.

54/1-b Geçmenin yasak olduğu yerlerden geçmek.

55 Geçilen araçların geçilmekte iken kurallara uymaması.

56/1-a Şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymamak.

56/1-b İki yönlü trafiğin kullanıldığı taşıt yollarında geçişi zorlaştıran durumlarda ve dağlık ve dik yokuşlu yollarda karşılaşma hallerinde geçişi zorlaştırmak.

56/1-c Önde giden bir aracı güvenli ve yeterli mesafeden izlememek.

56/1-e Trafik işareti bulunmayan dar yollardaki karşılaşmalarda geçiş kolaylığı sağlamamak.

57/1-a Kavşaklara yaklaşırken yavaşlamamak ve geçiş hakkı olan araçların önce geçmesine imkân vermemek.

57/1-b Trafik zabıtası, trafik işaret levhası veya ışıklı trafik cihazları bulunmayan kavşaklarda geçiş hakkına riayet etmemek.

57/1-c Kontrolsüz kavşaklarda motorsuz araç sürücülerinin motorlu araçlara, motorlu araçlardan soldakinin sağdan gelen araca geçiş hakkı vermemesi.

57/1-d Işıklı trafik cihazları izin verse bile trafik akışını engelleyecek bir durum olduğu hallerde kavşağa girmek.

57/1-e Kavşaklarda gereksiz olarak duraklamak, yavaşlamak, taşıttan inmek veya araçların motorunu durdurmak.

57/1-f Aksine bir işaret bulunmayan kavşaklarda ray üzerinde hareket eden taşıtlara ilk geçiş hakkını vermemek.
58 İndirme ve bindirme kurallarına riayet etmemek.

59 Yerleşim birimleri dışındaki karayolunda zorunlu haller dışında duraklama ve park etme kural ve yasaklarına riayet etmemek.

60 Taşıt yolu üzerinde ve duraklamanın yasak olduğu yerlerde ve hallerde duraklama yapmak.

61 Taşıt yolu üzerinde ve park etmenin yasak olduğu yerlerde ve hallerde duraklama yapmak.

64/1-a/1 Yerleşim birimleri dışındaki karayollarında geceleri seyrederken, yeterince aydınlatılmamış tünellere girerken, benzeri yer ve hallerde uzağı gösteren ışıkları yakmamak.

64/1-a/2 Geceleri, yerleşim birimleri dışında karayollarındaki karşılaşmalarda, bir aracı takip ederken, bir aracı geçerken, yan yana gelinceye kadar ve yerleşim birimleri içinde, gündüzleri ise görüşü azaltan sisli, yağışlı ve benzeri havalarda yakını gösteren ışıkları yakmamak.

64/1-a/3 Kuyruk ışıklarını, uzağı ve yakını gösteren ışıklar ile birlikte kullanmamak.

64/1-b/1 Sis ışıklarını sisli, karlı ve sağanak yağmurlu havalar dışında diğer farlarla birlikte yakmak.

64/1-b/2 Dönüş ışıklarını geç anlamında kullanmak.

64/1-b/3 Karşılaşmalarda ışıkları söndürmek.

64/1-b/4 Öndeki aracı geçişlerde uyarı için kısa süre dışında uzağı gösteren ışıkları devamlı süratle yakmak.

64/1-b/5 Yönetmelikte belirtilen esaslara aykırı olarak ışık takmak ve kullanmak.

64/1-b/6 Sadece park lâmbaları ile seyir etmek.

65/1-a Taşıma sınırı üzerinde yolcu almak.

65/1-f Gabari dışı yük yüklemek ve yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirmek. (Bu maddenin sadece yük üzerine veya araç dışına yolcu bindirmek kısmından yazabileceklerdir.)

65/1-h Yükü, karayoluna değecek, düşecek, dökülecek, saçılacak, sızacak ve akacak, kayacak, gürültü çıkaracak şekilde yüklemek.

65/1-h Yükü, her çeşit yolda ve yolun her eğiminde dengeyi bozacak, yoldaki bir şeye takılacak sivri çıkıntılar hâsıl edecek şekilde yüklemek.

65/1-ı Aracı, sürücünün görüşüne engel olacak, sürme güvenliğini bozacak ve tescil plâkaları, ayırım işaretleri dur ve dönüş ışıkları ile yansıtıcıları örtecek şekilde yüklemek.

65/1-j Gerekli şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araç çekmek.

66 Bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletleri kurallara uymadan sürmek.

67 Sürücülerin, park yapmış taşıtlar arasında çıkarken, duraklarken veya park yaparken, sağa ve sola dönerken trafik kural ve yasaklarına uymaması.

72 Ses,müzik görüntü ve haberleşme cihazlarını şartlarına uygun olmadan araçlarda bulundurmak ve kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde kullanmak.

73 Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca kullanmak, araçlardan bir şey atmak ve dökmek, seyir halindeyken telefonla görüşmek
74 Yaya ve okul geçitlerinde aracı yavaşlatmamak, geçitlerden geçmek isteyenlere ilk geçiş hakkını vermemek.

75 Okul taşıtlarının DUR işaretlerini yakmaları halinde diğer araç sürücülerinin araçlarını durdurmamaları, okul taşıtı sürücülerinin DUR işaretlerini öğrencilerin binme ve inmeleri sırasında yakmamaları veya gereksiz yere yakmaları.

76 Demiryolu geçitlerinde, geçidin durumuna uygun olmayan hızla geçmek, ışıklı veya sesli DUR işaretine riayet etmemek, bariyer varken geçide gitmek, kontrolsüz geçiş yapmak.

77/1-b Taşıt yolu üzerinde bulunan özel işaret taşıyan gözleri görmeyen kişilere gerekli yardımı yapmamak, yol vermemek, gerekiyorsa durmamak.

77/1-c Bir yetkili veya görevli yönetimindeki yürüyüş kolları arasından geçmek.

78/1-a Otomobil ve minibüs cinsi taşıtlarda emniyet kemeri bulundurmamak veya kullanmamak.

78/1-b Motosikletlerde sürücülerin koruma başlığı ve koruma gözlüğü, yolcuların ise koruma başlığı bulundurmaması ve kullanmaması.

81/1-a Kaza mahallinde durmamak ve trafik güvenliği için gerekli tedbirleri almamak.