• 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’na göre araç hasarlarında zaman aşımı süresi 2 yıldır.
  • Araç hasarının dışında kazadan dolayı eğer yaralı ve vefat edenler varsa uzamış (ceza) zaman aşımı uygulanır. Bu süre yaralı durumunda 8 yılken, vefat durumunda 15 yıldır. Her ikisinin de yaşanması durumunda da bu süre yine 15 yıldır. Süreç işleten, sürücü, araç sahibi diye ayrılmaksızın herkesi kapsar.
  • Trafik kazasındaki yaralanmalardan dolayı açılan manevi tazminat talepleri için de uzamış (ceza) zaman aşımı uygulanır. Bu süre de 5 yıldır.

– Yaralanma ve ölüm gibi Güvence Hesabı’na açılacak tazminat davalarında da uzamış (ceza) zaman aşımı geçerlidir.