Malpraktisdoktor hatası, yanlış tedavi, yanlış ameliyat ne yazık ki günümüzde sıkça karşılaştığımız durumlardandır.
Malpraktis ; hekimin bir vakıada ilgisizlik, bilgisizlik ya da deneyimsizliğinden kaynaklanan hatalı uygulamasıdır. Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle bir sağlık kuruluşuna başvuran hastanın, tanı veya tedavi sürecinde beklenmedik bir zarara uğraması halinde hastanın tazminat hakkı bulunmaktadır.

Hastanın tazminat hakkı olabilmesi için bazı şartların oluşması gerekmektedir;

  • Hastada bir zarar oluşmuş olması,
  • Bu zarara hekimin kusurunun sebep olması, gerekmektedir.

Malpraktis söz konusu olduğunda hastaya maddi ve manevi tazminat talep etme hakkı doğacaktır. Talep edilecek maddi tazminat miktarı belirlenirken kişinin çalışamadığı için uğradığı kazanç kayıpları, hatalı tedavi sebebiyle ödemesi gereken tedavi masrafları dikkate alınır. Buna ek olarak hastanın ve şartları oluşmuşsa yakınlarının, duydukları acı ve üzüntü sebebiyle manevi tazminat talep etme hakkı vardır.

Bu hususta daha önce tazminat süreci ile ilgili yapılan bazı örnek işlemlere baktığımızda;
1) Damar tıkanıklığı sebebiyle bacağına suni damar takılan bir hastanın hayatını kaybetmesi. Hastanın ameliyattan 2 yıl sonra hayatını kaybetmesi.
2) Ameliyat sırasında biten oksijen tüpü yerine karbondioksit tüpü bağlanması neticesinde hastanın hayatını kaybetmesi.
3) 7 aylık doğan bir bebeğin öldüğü zannedilerek morga kaldırdıktan sonra defin işlemleri esnasında hala yaşadığının anlaşılması. Doğumdan sonra küveze alınması gerekirken alınmayan ve uzun saatler morgda kalan bebek sonrasında kurtulamayıp hayatını kaybetmesi.
4) Doktor kontrolündeki hamile hastanın doğumu esnasında bebeğin kol kaslarının koparılması sonucu sağ kolunun sakat kalması.
Malpraktis (Doktor Hatası) Nedeniyle Tazminat sürecinin Davasında Zamanaşımı Süresi 10 yıldır. Hastanın onayı alınmadan yapılan müdahalelerde ise vekaletsiz iş görme hükümleri uygulanır ve özel bir zamanaşımı süresi öngörülmemiştir. Bu durumda genel zamanaşımı süresi olan 5 yıllık süreye tabidir.